สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   24  
2 Feb 2020   27  
3 Feb 2020   32  
4 Feb 2020   44  
5 Feb 2020   21  
6 Feb 2020   27  
7 Feb 2020   39  
8 Feb 2020   31  
9 Feb 2020   30  
10 Feb 2020   30  
11 Feb 2020   26  
12 Feb 2020   38  
13 Feb 2020   30  
14 Feb 2020   19  
15 Feb 2020   24  
16 Feb 2020   19  
17 Feb 2020   33  
18 Feb 2020   28  
19 Feb 2020   32  
20 Feb 2020   20  
21 Feb 2020   35  
22 Feb 2020   27  
23 Feb 2020   22  
24 Feb 2020   23  
25 Feb 2020   0  
26 Feb 2020   0  
27 Feb 2020   0  
28 Feb 2020   0  
29 Feb 2020   0