สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   28  
2 Jan 2020   26  
3 Jan 2020   24  
4 Jan 2020   37  
5 Jan 2020   16  
6 Jan 2020   35  
7 Jan 2020   42  
8 Jan 2020   36  
9 Jan 2020   41  
10 Jan 2020   35  
11 Jan 2020   41  
12 Jan 2020   37  
13 Jan 2020   35  
14 Jan 2020   35  
15 Jan 2020   27  
16 Jan 2020   22  
17 Jan 2020   49  
18 Jan 2020   26  
19 Jan 2020   27  
20 Jan 2020   37  
21 Jan 2020   69  
22 Jan 2020   24  
23 Jan 2020   27  
24 Jan 2020   37  
25 Jan 2020   39  
26 Jan 2020   24  
27 Jan 2020   28  
28 Jan 2020   45  
29 Jan 2020   34  
30 Jan 2020   28  
31 Jan 2020   95